ABN AMRO Inloggen

ABN AMRO Inloggen heeft vanochtend last gehad van een technische storing bij het internetbankieren. De problemen begonnen rond 08.00 uur en waren volgens de bank rond het middaguur verholpen.

Klanten van de bank konden via de website of via de app geen bankzaken regelen. Er kon wel gewoon gepind worden met bankpassen van ABN AMRO Inloggen.
Problemen met het internetbankieren en mobiel bankieren zijn tegenwoordig een zeldzaamheid, zegt een woordvoerder van de website allestoringen.nl. ,,Drie tot vier jaar geleden kwamen storingen veel vaker voor. Dat had onder meer te maken met de invoering van het Europese betaalsysteem Sepa”, aldus de zegsman.
Ook de groei van het online bankieren heeft eerder tot storingen geleid. Ook dat is opgelost, met de inzet van meer servers.
Volgens allestoringen.nl begon de storing bij ABN AMRO Inloggen dinsdagavond al. ,,Het is koffiedik kijken, maar waarschijnlijk dacht de bank het probleem te hebben verholpen. Woensdagochtend bleek dat niet zo te zijn”.

Hypotheekaffaire wijst op cultuurprobleem bij.

ABN Amro heeft zo’n tien managers ontslagen of herplaatst omdat hypotheekadviseurs van de bank onder hun leiding de afgelopen jaren handtekeningen van klanten hebben gekopieerd. Uit intern onderzoek blijkt dat er sprake was van een cultuurprobleem binnen de bank, waarbij afdelingen langs elkaar werkten en waarschuwingen van de werkvloer strandden in de hogere managementlagen.

ABN AMRO inloggen

ABN AMRO inloggen

Dat zeggen hoofd retail banking Frans van der Horst en head of conduct Wies Wagenaar in gesprek met het FD. Wagenaar heeft de afgelopen zes maanden het onderzoek verricht.

Advies in lijn brengen

Eind vorig jaar bleek dat negentig hypotheekadviseurs van ABN Amro Inloggen handtekeningen van klanten hadden gekopieerd. Dat deden ze omdat een complexe procedure voorschreef dat het advies aan de klant achteraf in lijn moest worden gebracht met de uitgebrachte offerte. Daarvoor was volgens interne bankregels de handtekening van de klanten nog nodig, maar vaak hadden die daar na het passeren van de hypotheek geen zin meer in of tijd voor.

Om de dossiers toch te kunnen sluiten ABN Amro Inloggen hebben in totaal 114 adviseurs handtekeningen van klanten gekopieerd. Een klein deel van hen is eerder al ontslagen, de rest is berispt. Volgens Frans van der Horst bespreekt de bank nu met de Stichting Tuchtrecht Banken de mogelijkheid om een tuchtrechtelijke procedure tegen hen op te starten. Klanten zijn niet benadeeld, aldus de bank. Bij drie klanten zijn ‘afrondingsverschillen’ geconstateerd van in totaal minder dan €1000. Zij zijn gecompenseerd.

Cultuurprobleem binnen de bank

Uit het onderzoek van Wagenaar blijkt wel dat er een cultuurprobleem was binnen de bank. ‘De afstand tussen de werkvloer en daar waar de verandering moest plaatsvinden was veel te groot’, zegt psycholoog Wagenaar. Er was een eilandencultuur waar de belangen van de ondersteunende diensten als IT, beleidsmakers en de adviseurs in het veld niet overeenkwamen en klachten van adviseurs over het complexe proces niet werden gehoord.

Ook organisatorisch klopte veel niet. Er waren ABN Amro Inloggen meerdere leidinggevenden, elk verantwoordelijk voor een stukje van het hypotheekproces, die in silo’s langs elkaar werkten en managers die ook nog vaak van plek wisselden. Tegelijk was de druk op de mensen in het veld groot. ‘Er werd veel gereorganiseerd en dat legt druk op mensen om een goed rapport te halen’, aldus Wagenaar. ‘Er was een cultuur van ‘Get it Done’. En geen handtekening is geen goed rapport. ‘ Door alle reorganisaties ontbrak het ook regelmatig aan leidinggevenden bij wie de hypotheekadviseurs terecht konden met vragen of klachten.

‘Het valt niet goed te praten. Het is laakbaar, de regels zijn overtreden en het schaadt de reputatie van de bank’
Frans van der Horst, hoofd retail banking ABN Amro
Proces complex ingericht
Ten slotte was ook het proces van hypotheekverlening zelf onnodig complex ingericht, met een kwaliteitscontrole die helemaal achteraf kwam. ‘Je kan niet op een zinnige manier na gedane zaken een kwaliteitscheck invoeren, met een handtekening die niet eens wettelijk verplicht is. Daar help je helemaal niets en niemand mee’, aldus Van der Horst.

Wagenaar en Van der Horst begrijpen het dilemma waar de adviseurs die in de fout zijn gegaan voor stonden. ‘Maar het valt niet goed te praten. Het is laakbaar: de interne regels zijn overtreden, het schaadt de reputatie van de bank en het vertrouwen van klanten.’

Bezem door topmanagement

Volgens Van der Horst is er op alle punten ingegrepen. De bank is onder de nieuwe ceo Kees van Dijkhuizen sinds begin dit jaar bezig om een bezem door het topmanagement te halen. Dat moet ook helpen om de kloof tussen top en werkvloer te dichten. Dit heeft de recent aangetreden Van der Horst ook bij zijn eigen divisie gedaan, iets dat onder meer heeft geleid tot het vertrek van circa tien managers.

Daarnaast is er voortaan één persoon verantwoordelijk voor het traject van hypotheken. Er wordt gewerkt in kleine teams volgens de agile-methode, waarbij diensten als IT samenwerken met de adviseurs. Een kwaliteitscheck vindt tegenwoordig tijdens het proces plaats.

abninloggen

caponelogin

hotmailsignin

hvblogin

inginloggen

inloggening

keybanklogin

mijnoverheidinloggen

nuoninloggen

rabobankinloggen

sbinetbanking

snsbankinloggen

snsinloggen

t-onlinelogin

woodforestlogin

Axisnetbanking